Ochrana dat

Užitečné informace o ochraně dat

Společnost Toll Collect GmbH těší Vaše návštěva na naší webové stránce a Váš zájem o náš podnik. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v rámci platných ustanovení na ochranu dat ve Spolkové republice Německo. Osobní údaje jsou informace o vaší identitě, jako například jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ale také uživatelská data, tedy například doba a rozsah využití naší nabídky.
V následujícím textu Vám vysvětlíme, které informace ve společnosti Toll Collect GmbH získáváme během Vaší návštěvy na našich webových stránkách a jek je využíváme.

Získání a zpracování osobních údajů

Přístup na veřejné webové stránky společnosti Toll Collect GmbH

Na webové stránce společnosti Toll Collect GmbH se pohybujete zásadně anonymně. Na webové stránce společnosti Toll Collect GmbH neshromažďujeme žádné osobní údaje, ledaže nás kontaktujete například za účelem

 • provedení Vaší registrace u nás
 • přihlášení odběru zpravodaje
 • zaslání Vašeho dotazu na nás
 • účasti na naší anketě
 • žádosti o zaslání informačních materiálů nebo
 • přihlášení k návštěvě naší výstavy o ochraně osobních údajů

V těchto případech od Vás potřebujeme různý rozsah osobních údajů. Proto jste požádáni o Vaše jméno, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy. Je na Vašem svobodném rozhodnutí, zda nám tyto údaje zašlete prostřednictvím vyplnění příslušných polí. Použití těchto údajů probíhá pouze za tím účelem, ke kterému jste nám tyto údaje poskytli.
Avšak z technických důvodů se na naše webové servery při přístupu na naši webovou stránku automaticky přenášejí určitá data. Mimo jiné to je adresa URL stránky, ze které na naši stránku přistupujete, použitý prohlížeč (např. Firefox, Internet Explorer) a časový okamžik přístupu. Tato data nemůžeme přiřadit určitým osobám. Nespojujeme je s jinými zdroji dat. Proto zůstává Vaše anonymity zachována, pokud si pouze prohlížíte naše nabídky. Pro účely odhalení, identifikaci a odstranění závad ukládáme tato data až 48 hodin.

Přístup na portálové aplikace společnosti Toll Collect GmbH

Obchodní procesy mezi uživateli nebo servisními partnery a společností Toll Collect GmbH jako změnu kmenových dat, registraci vozidla, správu uživatele lze provádět prostřednictvím portálových aplikací. Údaje poskytnuté uživatelem nebo servisním partnerem v této souvislosti se přenášejí na interní (backend) systémy a tam jsou spravovány v souladu se zákonnými ustanoveními.
Kromě toho mohou být při použití portálových aplikací získány pro účely analýzy chyb a výkonnosti a pro sledování provedených transakcí následující údaje v protokolech (Log) a uloženy až na 42 dní:

 • Identifikace uživatele
 • Čas požadavku, a rovněž našich odpovědi
 • Přenesený objem dat
 • Vyvolané transakce (adresy URL)
 • Chybová hlášení autentizačního procesu a aplikací

Soubory cookies

Cookies jsou malé soubory, které umožňují ukládat na Vašem počítači specifické informace během doby, kdy navštěvujete webovou stránku. Společnost Toll Collect používá na vlastních internetových stránkách a v portálových aplikací převážně dočasné soubory cookies.
Dočasné soubory cookies jsou časově omezeny a obsahují údaje jako například identifikační číslo (tzv. ID relace). Tyto soubory dovolují serveru přiřazovat následující požadavky prohlížeče stejnému uživateli. Jsou automaticky vymazány, jakmile uživatel zavře prohlížeč.
Kromě toho vytváříme jeden dlouhodobý soubor cookie, ve kterém se uloží Vaše zvolené jazykové nastavení portálu. Dlouhodobé soubory cookie ukládá také software Piwik, který používáme pro anonymní statistické vyhodnocení využívání naší webové stránky. Další informace k softwaru Piwik naleznete na této stránce v odstavci stejného názvu. Tam také můžete používání softwaru Piwik odmítnout.
Většina prohlížečů je nastavena tak, že soubory cookies automaticky povolují. Kdykoliv můžete nastavení Vašeho prohlížeče změnit nebo naši webovou stránku používat bez funkce cookie. Podle okolností se tím omezí rozsah funkcí naší nabídky. Avšak používání portálových aplikací není bez souborů cookies možné.

Bezpečnost

Společnost Toll Collect GmbH přijala dalekosáhlá bezpečnostní opatření s cílem ochránit u nás uložené osobní údaje před nedovoleným přístupem, neoprávněným použitím, zničením nebo ztrátou. Proto probíhá komunikace mezi naším webovým serverem a Vaším prohlížečem zásadně zašifrovaným způsobem. Naše bezpečnostní opatření se neustále přizpůsobují stavu techniky.

Pluginy sociálních sítí

Naše internetová prezentace používá pluginy různých sociálních sítí, a sice integruje

 • pluginy Facebooku (tlačítko „To se mi líbí“), Facebook Inc. 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Twitter (tlačítko „Retweet“), Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • Google+ (tlačítko „+1“), Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Tyto pluginy jsou viditelné na příslušných logách.
Pro tlačítka Facebooku, Google+ a Twitteru, které lze najít např. v blogu pod články, bylo zřízeno dvoustupňové řešení na základě tlačítek webových stránek www.heise.de. Standardně tato tlačítka nepřenášejí třetím osobám žádná data.
Teprve kliknutím na jedno z těchto tlačítek se uděluje aktivně souhlas k přenesení dat na příslušného provozovatele sociální sítě. Avšak jen pro tuto jedinou stránku a pro vybranou službu. Pro odeslání příspěvku „Like“ („To se mi líbí“) na Facebook se musí nejprve na tlačítko kliknout, aby se aktivovalo. Pouze tehdy se vytvoří spojení se serverem Facebooku, dříve než se příspěvky konečně druhým kliknutím umístí na Facebook. Totéž platí u tlačítek pro Twitter a Google+.
Když kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ Facebooku a současně jste přihlášení na Vašem účtu u Facebooku, můžete přesměrovat obsahy našich stránek na Váš profil u Facebooku. Díky tomu může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek přiřadit Vašemu uživatelskému účtu.
Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu u Facebooku, odhlaste se, prosím, z Vašeho uživatelského účtu u Facebooku.
Aby bylo možno používat tlačítko „+1“ Googlu, potřebujete celosvětově viditelný, otevřený profil u Googlu, který musí obsahovat minimálně jméno zvolené pro profil. Toto jméno se použije ve všech službách Googlu. Identita Vašeho profilu u Googlu se může zobrazit uživatelům, kteří znají Vaši emailovou adresu nebo disponují jinými identifikačními informacemi od Vás.
Informace k zacházení s Vašimi osobními údaji při používání těchto webových stránek si, prosím, vyhledejte v platných prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb.

 • Facebook na http://de-de.facebook.com/policy.php
 • Twitter na http://twitter.com/privacy (změna nastavení ochrany dat na http://twitter.com/account/settings)
 • Google+ na: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Odkazy na jiné webové stránky

Společnost Toll Collect GmbH neručí za obsahy jiných poskytovatelů služeb, na které lze přejít prostřednictvím externího odkazu na stránce společnosti Toll Collect GmbH (Viz k tomu také naše právní upozornění). Mnoho odkazů naší stránky odkazuje na obsahy, které se na vlastních serverech neukládají.
Pokud vyvoláte externí internetovou stránku z naší stránky, může externí poskytovatel služeb obdržet od Vašeho prohlížeče informaci, ze které stránky jste k němu přešli. Externí poskytovatel služeb je pak za tyto údaje zodpovědný. Z naší strany, jako každý jiný poskytovatel služeb, nejsme schopni tento proces ovlivnit.

Právo na informace

Na Vaši žádost Vám společnost Toll Collect GmbH ochotně bezplatně sdělí, zda a případně jaké osobní údaje o Vás jsou u nás uloženy. Pokud by přes naši snahu o zabezpečení dat a aktuálnost byly o Vás uloženy chybné informace, budeme je obratem korigovat.

Osoba pověřená ochranou dat

Pokud máte další otázky k ochraně dat, obraťte se, prosím, na naši osobu pověřenou ochranou dat.

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter
Toll Collect GmbH
10875 Berlin
tc_datenschutz@toll-collect.de

Veřejný registr zpracování osobních údajů

V našem veřejném registru zpracování osobních údajů naleznete kromě toho všechny údaje požadované podle § 4 Spolkového zákona na ochranu osobních údajů.