Dispoziții legale

 

Drept de autor

Copyright 2011-2022 Toll Collect. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, graficele, fișierele audio, video sau de animație, precum și toate dispozițiile aferente sunt supuse dreptului de autor, precum și altor dispoziții de protecție a proprietății intelectuale. Ele nu pot fi copiate, modificate sau folosite pe alte pagini web în scopuri comerciale și nu pot fi transmise unor terți. Site-ul Toll Collect GmbH cuprinde imagini care cad sub incidența dreptului de autor al acelora care le-au pus la dispoziție.

Garanție

Toll Collect pune la dispoziție informații fără nici un fel de asigurare sau garanție, fie ea expresă sau implicită. Sunt de asemenea excluse garanții tacite împotriva comercializării, a însușirii în anumite scopuri sau a încălcării anumitor legi sau patente. Chiar dacă plecăm de la premisa că informațiile pe care le punem la dispoziție sunt fidele, este posibil să se fi strecurat unele erori sau inexactități.

Dreptul de licență

Toll Collect GmbH dorește să vă ofere o prezență inedită și informativă pe internet. Sperăm să vă bucurați la fel de mult ca noi de proiectul nostru creativ. Apelăm însă la înțelegerea dumneavoastră cu privire la faptul că Toll Collect GmbH trebuie să protejeze proprietatea sa intelectuală, inclusiv patentele și drepturile de autor, și că pagina noastră web nu poate oferi drept de licență asupra proprietății intelectuale a companiei noastre.

Exonerarea de răspundere

Toll Collect verifică și actualizează permanent informațiile de pe paginile sale web. În ciuda acestei preocupări, este posibil ca unele date să se fi modificat între timp. Toll Collect nu își asumă nicio răspundere sau garanție cu privire la actualitatea, corectitudinea și integritatea informațiilor puse la dispoziție pe site. Acest lucru este valabil și pentru restul paginilor web pentru care există linkuri pe site-ul nostru. Toll Collect nu răspunde nici pentru conținutul paginilor web spre care există linkuri.
Toll Collect își rezervă dreptul de a efectua modificări sau completări a informațiilor oferite. Toll Collect nu răspunde față de disponibilitatea informațiilor.
Conținutul și structura paginilor Toll Collect se află sub protecția drepturilor de autor. Multiplicarea de informații și de date, în special utilizarea de texte sau imagini, necesită acordul prealabil al Toll Collect.

Înregistrare, parolă

În interesul siguranței practicilor comerciale, accesul la unele pagini este protejat printr-o parolă și este permis doar utilizatorilor înregistrați. Toll Collect GmbH își rezervă dreptul ca unele pagini cu acces liber până la un moment dat să fie de asemenea supuse obligației de înregistrare. De asemenea, Toll Collect GmbH este îndreptățit să revoce oricând dreptul de acces prin blocarea datelor de acces, fără a fi obligat să formuleze motive, în special atunci când

  • utilizatorul a folosit date false la înregistrare,
  • a încălcat aceste condiții sau nu a respectat obligația de a trata cu atenție datele sale de acces sau
  • nu a folosit site-ul Toll Collect GmbH pentru o perioadă mai lungă de timp.

Dacă practicile comerciale impun înregistrarea, utilizatorul este obligat ca, pentru această înregistrare să utilizeze date reale, iar în eventualitatea că aceste date se vor modifica ulterior, să anunțe Toll Collect GmbH de îndată acest aspect.
După înregistrare, utilizatorul obține un ID de utilizator și o parolă. La prima utilizare a site-ului, el va modifica parola primită de la Toll Collect GmbH cu una cunoscută doar de el. Profilul creat permite utilizatorului să-și vizualizeze datele de utilizator să le modifice sau să revoce eventuale aprobări cu privire la prelucrarea datelor, ori să le extindă.
Utilizatorul trebuie să se asigure că datele sale de utilizator nu vor fi accesibile unor terți și răspunde în raport cu toate comenzile făcute pe numele său, precum și pentru alte tipuri de activități. Domeniul protejat prin parolă trebuie părăsit după fiecare utilizare. Dacă utilizatorul află că un terț utilizează datele sale de utilizator în mod abuziv, este obligat să anunțe neîntârziat Toll Collect GmbH în scris, eventual printr-un e-mail premergător, cu privire la acest fapt. În momentul în care Toll Collect GmbH primește această notificare, va bloca accesul la domeniul protejat pentru persoana care folosește aceste date de utilizator. Anularea blocării este posibilă doar în urma unei solicitări exprese a utilizatorului.
Utilizatorul poate solicita oricând în scris ștergerea contului său. În acest context, Toll Collect GmbH va șterge toate datele de utilizator, precum și restul datelor cu caracter personal stocate pe numele utilizatorului, în măsura în care ele nu mai sunt utile.

Obligațiile utilizatorului

La utilizarea site-ului, utilizatorul nu are voie

  • să producă daune altor persoane, în special minorilor, sau să le încalce drepturile personale,
  • să afecteze bunele maniere prin modul de utilizare,
  • să încalce drepturile comerciale de protecție și copyright sau alte drepturi de proprietate,
  • să transfere conținuturi cu viruși, așa-zișii cai troieni, sau alte programe ce ar putea afecta softul site-ului,
  • să introducă, să memoreze sau să trimită hiperlinkuri sau conținuturi asupra cărora nu are niciun drept, mai cu seamă atunci când aceste hiperlinkuri sau conținuturi încalcă obligațiile de confidențialitate sau sunt ilegale,
  • să transmită publicitate sau e-mailuri nesolicitate (spam-uri) sau avertizări false cu privire la viruși, funcționări eronate sau alte asemenea, sau să îndemne la participarea la jocuri de noroc, sisteme avalanșă, mesaje în cascadă, jocuri piramidale sau alte acțiuni similare.

Toll Collect GmbH este îndreptățită să blocheze în orice moment accesul la site-ul companiei, mai cu seamă atunci când utilizatorul încalcă obligațiile care-i revin în baza condițiilor impuse de site.

Indicație:

Toll Collect își rezervă dreptul de a modifica afirmațiile din această informare, în măsura în care acestea nu se referă la circumstanțe care fac obiectul unei adaptări continue. Acest aspect vizează în special rețeaua de parteneri de service și rețeaua de puncte de plată a taxei rutiere, precum și afirmații și informații bazate pe dispoziții neintrate încă în vigoare.
Răspunderea companiei Toll Collect GmbH, precum și a reprezentanților, agenților și asistenților săi față de cei care nu plătesc taxa de autostradă, resp. față de utilizator pentru ghidul de utilizator întemeiat pe dreptul privat, intră în discuție doar atunci când este vorba de o faptă intenționată sau de gravă neglijență. În toate celelalte cazuri, răspunderea este exclusă. Exonerarea de răspundere sau limitarea acesteia nu include răspunderea Toll Collect GmbH și a reprezentanților, agenților și asistenților acesteia pentru daune rezultate din vătămarea integrității corporale sau a sănătății, precum și cele rezultate din legea răspunderii pentru defecte de producție. Puteți solicita în mod gratuit de la un call center un exemplar (tipărit) al acestui ghid de utilizator. Exemplarele suplimentare se obțin contra unui preț simbolic.